שיתופי פעולה

כי יחד זה כוח

לתכנית טרמינל העיצוב נבחרים בכל מחזור קבוצה של המעצבים המובילים בתחומם. החיבור בין המעצבים מאפשר עבודה משותפת, תמיכה הדדית ויצירת שיתופי פעולה.

בנוסף, צוות הטרמינל מקדם הזדמנויות שונות לשיתופי פעולה בפרויקטים נקודתיים או עם לקוחות, כמו גם חברות גדולות, מעצבים מובילים ועוד.